top of page

Retningslinjer 2021-2022

Jysk-Fynsk Mesterskab er for alle spillere fra klubber på Fyn og i Jylland, og du kan også deltage, selvom du er forholdsvis ny i sporten. Mesterskabsturneringen samler både nye og rutinerede spillere, der mødes for at spille kampe, konkurrere og samtidig nyde det sociale samvær på og uden for banen. 

Mesterskabsturneringen afvikles over 5 spilledage, og et hold kan deltage i en eller flere af disse. Der er mulighed for, at op til 10 hold kan forhåndstilmelde sig alle spilledagene. Pladserne fordeles, så hver af de jyske og fynske klubber kan få minimum ét hold blandt de forhåndstilmeldte. Det er det først tilmeldte hold fra hver klub, der er sikker på at få plads. En klub kan få yderligere et hold med blandt de forhåndstilmeldte, idet de følgende pladser tildeles efter holdenes tilmeldingsrækkefølge. Hvis der herefter resterer pladser, kan et tredje hold fra en klub få plads (osv.). Hvis et forholdstilmeldt hold melder fra til eller udebliver fra en spilledag, bortfalder holdets forhåndstilmelding, og det er således ikke garanteret plads ved efterfølgende spilledage.

Antallet af deltagende hold på spilledagene begrænses af banekapaciteten på de enkelte spillesteder. På de første 4 spilledage kan der i alt deltage op til henholdsvis 10 hold i Vojens, 12 hold i Odense, 10 hold i Aarhus og 10 hold i Frederikshavn. På den afsluttende spilledag i Esbjerg er der mulighed for deltagelse af op til 16 hold. Muligheden for at melde hold til de enkelte spilledage er således bestemt af antallet af forhåndstilmeldte hold, da disse har forrang.

Hvert hold spiller 3 kampe på hver af de første 4 spilledage og 2-3 kampe på den afsluttende spilledag. Kamp­pro­grammet for de enkelte spilledage fastlægges af turneringsudvalget, når de tilmeldte hold kendes. Det tilstræbes, at de forhåndstilmeldte hold så vidt muligt ikke møder hinanden mere end to gange i løbet af turneringen. Således vil der i lodtrækningsprocedurer og ved øvrig bestemmelse af kampsammensætninger blive taget forholdsregler mod, at to forhåndstilmeldte hold mødes igen, når/hvis de har mødt hinanden to gange.

Der kan tilmeldes hold med op til 5 personer på holdkortet. Til hver spilledag skal minimum 3 spillere være fra dette hold­kort, mens den 4. spiller kan vælges frit. Hvis der stilles med under 3 spillere fra holdkortet, er der tale om et nyt hold, og point optjent på tidligere spilledage overføres derfor ikke. Alle spillere skal være medlemmer af en jysk eller fynsk klub og dermed af Dansk Curling Forbund (DCuF), men der stilles ikke krav ang. nationalitet eller bopæl.

Alle kampe spilles over 7 ender, som alle skal færdigspilles. Der trækkes lod om retten til sidste sten umiddelbart før første ende. En sejr i en kamp giver 2 point, et uafgjort resultat 1 point og et nederlag 0 point. Der tælles point, ender og sten for begge hold, hvilket bruges ved rangering. Udfyldt og underskrevet scorekort skal afleveres til turneringsudvalget umiddelbart efter kampen.

Udebliver et hold fra en programsat kamp, eller kan det ikke stille op med minimum 3 spillere, dømmes det som taber med 0 point, 0 ender og 0 sten, mens modstanderholdet tildeles 2 point, 7 ender og 14 sten.

Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsudvalget, herunder vedr. afstandsbedømmelse, rangering/placering, pointtildeling, sanktioner mv.

Turneringsudvalget består af Tommy Juul Kristoffersen (ECK), Simon Bønløkke Pedersen (OCC), Peter Brandt Andersen (SCC) og Mikkel Juul Larsen (OCC/DCuF).

Der spilles efter DCuF’s regler, hvor andet ikke er beskrevet herover. Se mere på www.curling.dk.

De enkelte spilledage afvikles som individuelle turneringer, hvor slutstillingen fremkommer ved rangering (point, ender, sten, ender imod, sten imod) på baggrund af dagens kampe, medmindre andet på forhånd er udmeldt af turneringsudvalget. Der er præmier til vinderholdet på hver spilledag. Det er den arrangerende klub på hvert spillested, der sørger for anskaffelse af præmier i henhold til et af turneringsudvalget fastlagt budget.

Et hold tildeles point for vundne og uafgjorte kampe som beskrevet ovenfor (2 hhv. 1 point). Derudover tildeles holdet point for dets placering på spilledagen efter følgende model:

10 point for 1.-pladsen

  9 point for 2.-pladsen

  8 point for 3.-pladsen

  7 point for 4.-pladsen

  6 point for 5.-pladsen

  5 point for 6.-pladsen

  4 point for 7.-pladsen

  3 point for 8.-pladsen

  2 point for 9.-pladsen 
  1 point for 10.-pladsen
  0 point for 11.-pladsen og derunder

Holdets point for de enkelte spilledage lægges sammen, og på sidste spilledag kåres de samlede guld-, sølv- og bronze­vindere, som får medaljer. Mesterholdet får desuden overrakt DCuF’s vandrepokal. Ved pointlighed mellem to eller flere hold i den samlede stilling afgøres placeringerne af resultaterne fra de afviklede indbyrdes kampe i turneringen mellem disse hold (point, ender, sten, ender imod, sten imod). Kan der ikke findes en afgørelse ved dette, tages resultaterne af samtlige kampe spillet af de pågældende hold i turneringen i betragtning. 

Spilledagene

25. september 2021 i Vojens kl. 9.00 - 17.00

4. december 2021 i Odense kl. 9.00 - 17.00

15. januar 2022 i Aarhus kl. 9.00 - 17.00

19. februar 2022 i Frederikshavn kl. 9.00 - 17.00

19. marts 2022 i Esbjerg, hele dagen

Deltagergebyr

Deltagelse i en enkelt spilledag koster 75 kr. pr. hold. Beløbet afregnes kontant eller med MobilePay på spilledagen. For forhåndstilmelding til alle 5 spilledage betales 350 kr., som overføres via MobilePay samtidig med tilmeldingen via hjemmesiden. Deltagergebyret dækker udgifter til præmier til dagsvinderne samt turneringens administration.

Tilmelding

Tilmelding til spilledagene foretages via www.jyskfynskmesterskab.dk senest 10 dage før den pågældende dag. 

Yderligere information

Denne hjemmeside www.jyskfynskmesterskab.dk indeholder information om turneringen og tilmeldingsfunktion. Den holdes opdateret med resultat- og stillingsoversigt mv.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til DCuF-repræsentant Mikkel Juul Larsen på mikkel.jl@gmail.com.

GO' Kamp

GO' Curling

&

bottom of page