top of page

Om Jysk-Fynsk Mesterskab

Jysk-Fynsk Mesterskab er en traditionsrig turnering med rødder mange årtier tilbage i tiden. I turneringens oprindelige form blev den afviklet på én weekend hvert år. I årene 1993-2009 gik afholdelsen af den på skift mellem dem af klubberne vest for Storebælt, der eksisterede og bød sig til. Odense Curling Club arrangerede allerede i nogle år fra 1986 Jysk-Fynsk Junior Mesterskab, mens der senere blev kåret en juniormester som det bedst placerede rene juniorhold blandt de forskelligartede hold, der deltog i Jysk-Fynsk Mesterskab. Efter 2009 holdt mesterskabsturneringen en længere pause, da det ikke lykkedes at få den arrangeret i det efterfølgende år, hvorved den døde hen. Vandrepokalen for perioden 1993-2009 tilfaldt Odense Curling Club, da et hold herfra blev det sidste til at vinde den.

I 2013-2015 blev der i de to vestdanske regioner under Dansk Curling Forbund gjort et par forgæves forsøg på at rejse turneringen igen. Et af forsøgene bestod i at gennemføre den som indledende runde af Undercup 2014-2015. Sammenkædningen med Undercup betød dog, at alle spillere med forudgående DM-deltagelse var udelukket fra at være med, og de to endagsarrangementer i henholdsvis Aarhus og Esbjerg i begyndelsen af 2015 blev ikke den store succes.

I sæson 2015-2016 lykkedes det at få Jysk-Fynsk Mesterskab til at genopstå. Det skete i en ny form med flere enkeltstående spilledage hos forskellige klubber hen over sæsonen, og turneringen kom til at træde i stedet for Regionscup/Undercup, som samtidig blev nedlagt. Initiativet til den nye mesterskabsturnering kom fra Aarhus Curling Klubs formand Thorbjørn Jørgensen, som sammen med Region Syddanmarks repræsentant i Dansk Curling Forbunds bestyrelse, Tove Porskjær, søsatte turneringen og udgjorde turneringsudvalget. I den første sæson blev turneringen afviklet over tre spilledage i henholdsvis Odense, Aarhus og Esbjerg, og i alt syv hold fra fem klubber deltog. 

Da Thorbjørn Jørgensen stoppede som formand i Aarhus Curling Klub i 2016, trådte han ud af turneringsudvalget og blev fra sæson 2016-2017 afløst af Simon Bønløkke Pedersen og formand Mikkel Juul Larsen fra Odense Curling Club. Mesterskabsturneringen blev fra denne sæson udvidet til at omfatte fire spilledage, idet Vojens kom med som værtsby. Det blev indført, at der på hver af spilledagene blev kåret en dagsvinder, som fik præmier. Dansk Curling Forbund anskaffede en ny vandrepokal til turneringen – dog blev et midlertidigt trofæ overrakt mestrene i 2016-2017, da den rigtige pokal først blev tilvejebragt efter sæsonens afslutning. I 2016-2017 deltog 11 hold fra seks klubber.

Tove Porskjær forlod i 2017 Dansk Curling Forbunds bestyrelse og turneringsudvalget for Jysk-Fynsk Mesterskab og blev i sidstnævnte afløst af Esbjerg Curling Klubs formand Tommy Juul Kristoffersen, som var med til at indføre nyt spille- og pointsystem for turneringen op til sæson 2017-2018. Her voksede deltagelsen til 14 hold fra seks klubber.

I 2018 kom også Peter Brandt Andersen fra Silkeborg Curling Club med i turneringsudvalget, og yderligere en spilledag blev fra sæson 2018-2019 inkluderet, så man også kom på is i Frederikshavn. Der deltog i denne sæson hele 16 hold, og alle syv jysk-fynske klubber var repræsenteret.

I sæson 2019-2020 deltog der rigtig mange nystartede spillere, og til et par af spilledagene måtte der for første gang lukkes for tilmeldingen og oprettes venteliste. Desværre fik sæsonen en ærgerlig udgang, da restriktioner indført under COVID-19-pandemien medførte, at den femte og sidste spilledag i Esbjerg måtte aflyses. 13 hold fra alle syv klubber nåede at spille i løbet af de fire første spilledage, mens to tilmeldte hold grundet aflysningen af sidste spilledag ikke kom i kamp.

Sæson 2020-2021 blev helt aflyst på grund af COVID-19-restriktioner, men mesterskabsturneringen vendte stærkt tilbage i 2021-2022 med fem spilledage med i alt 14 deltagende hold fra alle syv klubber. En ændring i retningslinjerne, der giver op til 10 hold mulighed for at forhåndstilmelde sig alle sæsonens spilledage, trådte i kraft. 

bottom of page